складаназалежныя сказы.сінтаксічны разбор складаназалежных сказаў план урока

Олимпиады, конкурсы, публикации для аттестации на категорию! Складаны сказ. Канструяванне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, перабудова іх у іншыя граматычныя структуры. План-канспект урока. Распрацоўкі ... Сінтаксічны разбор складаназлучанага сказа ... Складаназалежныя сказы з сузалежным, паслядоўным і змешаным падпарадкаваннем. Янка Купала Магіла льва ( 8 кл.) Складаназлучаны сказ ( падагульненне, 9 кл.) Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Граматычнае значэнне словазлучэння ( 8 кл.) Змітрок Бядуля На Каляды к сыну ( 7 кл.) Анатоль Вярцінскі Рэквіем па кожным чацвёртым . ( 8 кл.) Васіль Быкаў. «Жураўліны крык» ( 8 кл.). Урокі по беларускай мове і літаратуры: распрацоўкі пазакласных мерапрыемстваў планаванне. ... Интэгрыраваны урок па бел. мове Складаназалежныя сказы 39. К уроку Галоўныя члены сказа 40. К уроку Граматычная ..... Урок Сінтаксічны разбор сказаў з рознымі відамі сувязі. 312 . Урок Сінтаксічныя ... Урок Сінтаксічны разбор двухсастаўнага неразвітага сказа.doc. Урок Сінтаксічны разбор сказаў з рознымі відамі сувязі.doc · Урок Сінтаксічныя прадметы складаназалежных сказаў. Французская педмайстэрня. 9 клас.doc. Урок Сінтаксічныя прыметы і будова складаных бяззлучнікавых сказаў.doc 28.04.2012. Схема сінтаксічнай характарыстыкі складанага сказа. 1. ... Другая прэдыкатыўная частка звязваецца з першай падпарадкавальнай сувяззю; тып сказа – злучнікавы, складаназалежны. 3. Даданая частка ... Глядзі працяг выканання сінтаксічнага разбора складанага сказа на другой старонке. 22 Сак 2013 ... Як вызначыць від даданага сказа ў складаназалежным сказе? 2. Беларусы баяліс.. ... Раскажы пра будову складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак (сказы камбінаванай будовы)?. 2. Сядзіць ... На якія віды падзяляюцца складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі? Раскажы пра ... Вучні чытаюць выказванне “Самы дарагі чалавек у маім жыцці”; робяць сінтаксічны разбор складаназлучанага сказа; У гэты час 2 вучні выконваюць індывідуальныя ... Вызначыць стыль і тып маўлення, асноўную думку, выпісаць складаназлучаныя сказы, пабудаваць схемы, растлумачыць знакі прыпынку. рускай мовы, выпрацоўка ўмення карыстацца яе сінтаксічным багац- цем дазволяць школьнікам удасканаліць культуру вуснага і пісьмовага маўлення. Дыдактычны матэрыял для факультатыўных заняткаў па бела- рускай мове «Складаны сказ без складанасці» падрыхтаваны ў ад- паведнасці з праграмай і ... Сказы з адасобленымі членамі; 8 кл. Сказы са звароткамі і пабочнымі словамі; 8 кл. Тыпы аднасастаўных сказаў; 8 кл. Віды сінтаксічнай сувязі ў словазлучэннях; 9 кл Складаназлучаны сказ; 9 кл. Складаназалежны сказ (2) ; 9 кл. Складаназалежны сказ9 кл Складаназалежныя сказы з даданымі месца,часу, ... Складаны сказ. Канструяванне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, перабудова іх у іншыя граматычныя структуры. План-канспект урока. Распрацоўкі ... Сінтаксічны разбор складаназлучанага сказа ... Складаназалежныя сказы з сузалежным, паслядоўным і змешаным падпарадкаваннем.

「складаназалежныя сказы.сінтаксічны разбор складаназалежных сказаў план урока 」へのトラックバック

http://ybuty.avys.medkontact.ru/skladanazalezhnyya-skazysntakschny-razbor-skladanazalezhnyh-skaza-plan-uroka-1477.html"prev-next-navi" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">

Profile

ybuty.avys.medkontact.ru

Author:ybuty.avys.medkontact.ru
складаназалежныя сказы.сінтаксічны разбор складаназалежных сказаў план урока

Latest comments

Category

Search form

Display RSS link.

  • Спосабы перадачы чужой мовы Складаназалежнымі называюцца такія складаныя сказы, у якіх сэнсава-граматычныя адносіны паміж часікамі афармляюцца з дапамогай падп…

Link

«План-канспект урока ў 9 класе. Гэтаму садзейнічае структура складаназалежных сказаў, якая дазваляе выкарыстоўваць вялікую колькасць сэнсава-...

Friend request form


20170405230105


Copyright © ybuty.avys.medkontact.ru All Rights Reserved. Designed by yukko. Powered by ybuty.avys.medkontact.ru.